Заварени метални изделия

Стенд за опъване на струни за предварително напрегнати мостови греди по проект на ИНПРОТЕХ ООД

Производство на метални изделия и конструкции от всякакъв тип според документация или мостра от клиент.

error: Content is protected !!