INPROTEH LTD

PRODUCTION OF SHEET STEEL DETAILS

INPROTEH LTD

ИНПРОТЕХ ООД е създадено през 1997 година, като специализирано предприятие за изработка на детайли от дебели листови стомани. През над 15 годишната си история, фирмата е натрупала много добро технологично оборудване, квалифициран персонал и клиентска структура, включваща фирми от различни сфери на икономиката, като машиностроене, строителство селско стопанство и други.

ние

Продукти

Евгени Червенков

Управител
Офис: гр Перник, кв. Мошино, индустриална зона
Тел./Моб.: +359 878 101 380
Email: evgeni_chervenkov@abv.bg

Адриана Грозданова

Управител
Офис: гр Перник, кв. Мошино, индустриална зона
Тел./Моб.: +359 878 101 381
Email: agrozdanova@abv.bg

Радослав Червенков

Организатор производство
Офис: гр Перник, кв. Мошино, индустриална зона
Тел./Моб.: +359 878 101 387
Email: rad.chervenkov@gmail.com

контакти