Grain pusher

Производство на зърнорин (grain pusher) по дизайн на ИНПРОТЕХ ООД. Предзначението му е да увеличи капацитета на складовите помещения с до 30%. Съоръжението е с габарити 4м дължина и площ на греблото 2,5 х 1м.