ИНПРОТЕХ ООД

За нас

ИНПРОТЕХ ООД е създадено през 1997 година, като специализирано предприятие за изработка на детайли от дебели листови стомани. През над 20 годишната си история, фирмата е натрупала много добро технологично оборудване, квалифициран персонал и клиентска структура, включваща фирми от различни сфери на икономиката, като машиностроене, строителство, селско стопанство и други.

ние

ИНПРОТЕХ ООД​

ИНПРОТЕХ ООД

Производството включва широка гама от изделия и услуги като:

  • Изработка на детайли с вътрешно профилни отвори.   
  • Сложни корпусно-заварени метални конструкции.
  • Ремонтни детайли от износоустойчиви стомани за трошачки, питатели, улеи и друго кариерно оборудване.
  • Ножове за булдозери, грйдери и челни товарачи, както и цялостения им ремонт.
  • Ремонт на селскостопанска техника.