Инпротех ООД

За нас

ИНПРОТЕХ ООД е създадено през 1997 година, като специализирано предприятие за изработка на детайли от дебели листови стомани. През над 15 годишната си история, фирмата е натрупала много добро технологично оборудване, квалифициран персонал и клиентска структура, включваща фирми от различни сфери на икономиката, като машиностроене, строителство селско стопанство и други.

Производството включва широка гама от детайли като:

  • изработка на детайли с вътрешно профилни отвори   
  • сложни корпусно-заварени метални конструкции;
  • ремонтни детайли от износоустойчиви стомани за трошачки, питатели, улеи и друго кариерно оборудване;
  • облицовки, лопатки и други за бетоно- и асфалто-смесители.

Ремонтни детайли за тежка пътно-строителна механизация като:

  • ножове за булдозери, грйдери и челни товарачи, както и
  • цялостен ремонт на кофи за багери и челнитоварачи.